Atzinums

Projekta ID
22-TA-3084
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
13.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam tehniski precizēt noteikumu projektā paredzētos grozījumus noteikumu 21.1.apakšpunktā. Vēršam uzmanību, ka saskaņošanai nosūtītajā redakcijā šie grozījumi nekorekti atspoguļojas noteikumu konsolidētajā redakcijā, proti, nav informācijas par 21.1.3.apakšpunkta svītrošanu.
Nepieciešamības gadījumā lūdzam konsultēties ar Valsts kanceleju par grozījumu noformēšanu TA portālā.

Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai" 21. punkta ievaddaļa un 21.1.apakšpunkts spēkā esošajā redakcijā: 
"21. Par saimniecisko darbību nav uzskatāma daudzdzīvokļu mājā esošo:
21.1. neprivatizēto pašvaldībām piederošo dzīvokļu izīrēšana, biedrību un nodibinājumu īpašumā esošu dzīvokļu izīrēšana, īres tiesisko attiecību uzsākšana vai dzīvokļu uzturēšana, lai tos izīrētu atbilstoši vienam no šādiem likumiem:
21.1.1. likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", izņemot minētā likuma III1 nodaļu "Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem";
21.1.2. likumam "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām";
21.1.3. likumam "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju";"
Piedāvātā redakcija
-