Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1987
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
04.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par likumā "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" valsts budžeta apakšprogrammā 05.12.00 "Valsts pētījumu programmas" prioritārajam pasākumam "Valsts pētījumu programmas īstenošana (IZM, ZM, VARAM, KM, VM)" piešķirtā finansējuma sadalījumu, valsts pētījumu programmai "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība" (turpmāk - Programma) ir plānots finansējums 2023.gadam 250 000 euro apmērā, 2024. un 2025.gadam 500 000 euro apmērā ik gadu. Ņemot vērā minēto, ir precizējams Programmai paredzētais finansējums Ministru kabineta rīkojuma projekta 3.punktā, vienlaikus precizējot informāciju anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma projekta 3.punktu finansējums 2026.gadā netiek plānots, anotācijas III sadaļas "Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem" 8.kolonnas "izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru" 1., 1.1., 2. un 2.1.apakšpunktā ir norādāms finansējums 500 000 euro apmērā ar "-" zīmi.
Piedāvātā redakcija
-