Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
21-TA-62
Atzinuma sniedzējs
AS "Latvenergo"
Atzinums iesniegts
27.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Priekšlikums
AS "Latvenergo" ir iepazinusies ar likumprojektu "Klimata likums" (21-TA-62) un atkārtoti aicina siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma aprēķinā ietvert izcelsmes apliecinājumus no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtai gāzei.
Eiropas Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2018/2066 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012 pieļauj, ka biomasas un fosilās frakcijas noteikšanā ir pieļaujams izmantot izcelsmes apliecinājumus par tādu biogāzi, ko iesūknē gāzes piegādes tīklā un pēc tam no tā izsūknē (39.panta 3.punkts).
Pašreiz Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktajā un saskaņošanā esošajā likumprojektā "Grozījumi Enerģētikas likumā" (VSS-307) ir paredzēts regulējums izcelsmes apliecinājumiem gāzei, kas ražota no atjaunojamajiem energoresursiem. Šis regulējums tiek ieviests atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīvas Nr.2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija) 19.pantam. Aicinām Likumprojektā pārņemt Regulas (ES) 2018/2066 prasības un deleģēt Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā operators var izmantot no atjaunojamiem energoresursiem iegūtās gāzes, t.sk. ūdeņraža, izcelsmes apliecinājumus siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma aprēķinam, un izteikt 17.panta desmito daļu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: “operators un gaisa kuģa operators var izmantot no atjaunojamiem energoresursiem iegūtās gāzes izcelsmes apliecinājumus siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma aprēķinam.”
Piedāvātā redakcija
-