Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
21-TA-62
Atzinuma sniedzējs
Ārvalstu investoru padome Latvijā
Atzinums iesniegts
04.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
FICIL saskata pozitīvu progresu Projektā iekļaujot VIII nodaļu “Oglekļa dioksīda uztveršana, transportēšana, uzglabāšana un izmantošana”. Neskatoties uz šo, FICIL uzskata, ka 43. un 45. pantā noteiktais deleģējums Ministru kabinetam nesniedz konkrētu saturisku ietvaru un robežas tam tiesiskajam regulējumam, kura izstrāde tiek deleģēta Ministru kabinetam. Piekrītot šādam formulējumam, ne FICIL, ne tā biedriem faktiski nav saprotams, kādu jautājumu kopums konkrēti tiks risināts iecerētajos Ministru kabineta noteikumos. Piemēram, no 43.panta formulējuma nav iztulkojams, kādēļ transportēšana ar likumu būtu pieļaujama tikai pa cauruļvadiem, nepapildinot vai alternatīvi nenodrošinot to, pielietojot citus transportēšanas veidus.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Iebildums
FICIL viennozīmīgi novērtē to, ka Projekta 44. pants atļauj CO2 uzglabāt ģeoloģiskajās struktūrās Latvijā. Savukārt, FICIL vērš uzmanību uz Projekta 44. panta (3) punktu, kas nosaka CO2 uztveršanas un transportēšanas tehnisko un ekonomisko iespējamību un pamatotību. FICIL vēlas uzsvērt, ka praksē tie var būt savstarpēji nesaistīti uzņēmumi, kas nodarbosies ar CO2 uztveršanu, transportēšanu un uzglabāšanu. Ja gadījumā CO2 ir ticis uztverts un transportēts līdz uzglabāšanas vietai, tad nebūtu pamatoti pie pieņemšanas uzglabāšanā pārvērtēt, vai uztveršana un transportēšana ir bijusi tehniski un ekonomiski iespējama un pamatota.
 
Piedāvātā redakcija
-