Atzinums

Projekta ID
22-TA-2912
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Finanšu nozares asociācija
Atzinums iesniegts
14.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
17.1. ieviest specifiskā atbalsta mērķa pasākumus tiešā finanšu instrumentu veidā:
Priekšlikums
Lūdzam norādīt, kādi tieši tiešie finanšu instrumenti tiks ieviesti. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
17.2.  ieviest specifiskā atbalsta mērķa pasākumus netiešā finanšu instrumentu veidā:
Priekšlikums
Lūdzam norādīt, kādi konkrēti tiešie finanšu instrumenti tiks ieviesti. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
17.2.1. organizēt finanšu starpnieku atlasi atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā, izvairoties no interešu konflikta un ievērojot Publisko iepirkumu likumu, kā arī regulas Nr. 2021/1060 59. panta 5. punktu “b” apakšpunktu, lai to salāgotu ar citos normatīvajos aktos lietoto terminoloģiju un nodrošinātu, ka finanšu starpniekiem netiek sniegta ekonomiskā priekšrocība un komercdarbības atbalsts.
Priekšlikums
Lūdzam konkretizēt termina "finanšu starpnieki" tvērumu šo noteikumu kontekstā. Kāda normatīvā akta izpratnē šo terminu lietojam šajos noteikumos? Vai šo noteikumu tvērumā ietilps tikai kredītiestādes vai tvērums būs plašāks?
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
17.2.2. slēgt līgumus ar finanšu starpniekiem, ievērojot regulas Nr. 2021/1060 X pielikumu;
Priekšlikums
Lūdzam konkretizēt termina "finanšu starpnieki" tvērumu šo noteikumu kontekstā. Kāda normatīvā akta izpratnē šo terminu lietojam šajos noteikumos? Vai šo noteikumu tvērumā ietilps tikai kredītiestādes vai tvērums būs plašāks?
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
17.2.3. nodrošināt, ka finanšu starpnieki atbilst regulas Nr. 2021/1060 X pielikumam un ka tie ievēro šo noteikumu 17.2.2. apakšpunktā minētā līgumā noteikto pienākumu veikt nodalītu uzskaiti un ievērot publicitātes prasības;
Priekšlikums
Lūdzam konkretizēt termina "finanšu starpnieki" tvērumu šo noteikumu kontekstā. Kāda normatīvā akta izpratnē šo terminu lietojam šajos noteikumos? Vai šo noteikumu tvērumā ietilps tikai kredītiestādes vai tvērums būs plašāks?
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
17.2.4. uzraudzīt un kontrolēt finanšu starpnieku darbību, t. sk. uzraudzīt finansējuma izlietojumu atbilstoši noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar valsts atbalsta programmā norādīto;
Priekšlikums
Lūdzam konkretizēt termina "finanšu starpnieki" tvērumu šo noteikumu kontekstā. Kāda normatīvā akta izpratnē šo terminu lietojam šajos noteikumos? Vai šo noteikumu tvērumā ietilps tikai kredītiestādes vai tvērums būs plašāks?

Lūdzam precizēt, ievērojot to, ka lielākā daļa finanšu iestāžu, it īpaši kredītiestādes tiek valstiski uzraudzītas un kontrolētas pastāvīgi, kādu tieši uzraudzību un kontroli un kādā tieši veidā (piemēram, dokumentāri, klātienē) pār finanšu starpnieku arī kredītiestāžu darbu veiks šo noteikumu ietvarā. 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
17.2.5. apkopot finanšu starpnieku sniegto informāciju un sagatavot pārskatus iesniegšanai sadarbības iestādē par finanšu instrumenta ieviešanas rezultātiem;
Priekšlikums
Lūdzam precizēt, kāda informācija tiks sniegta un apkopota šo noteikumu ietvarā. 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Priekšlikums

Norādām, ka kredītiestādēm un arī citām finanšu iestādēm ir noteiktas un jāievēro ikdienas darbā  atbildīgas kreditēšanas normatīvie noteikumi, kā arī vadlīnijas un labās prakses apkopojumi. Tādējādi situācijas apraksts un arī programmas mērķa apraksts ir neatbilstošs un rada nepareizu priekštatu par aktuālo situāciju. Tāpēc piedāvājam konkretizēt programmas mērķi, jo atbilstoši tam jāizmanto piemēroti finanšu instrumenti. Piemēram, ja mērķis ir jaunu uzņēmumu izveides veicināšana, tad piemērots ir starta kapitāls  jeb grants. Savukārt jau strādājošu zņēmumu izaugsmei, piemēram, kredīts un grants.
Piedāvātā redakcija
"Atbilstoši atbildīgas kreditēšanas principiem, jauni vai mazi uzņēmēji, ievērojot to finansiālo stāvokli (bilānču nepietiekamo stiprumu) nereti nekvalificējas aizņēmuma saņemšanai. Tādējādi šīs programmas mērķis ir veicināt jaunu saimnieciskās darbības veicēju izveidi un esošo izaugsmi, nodrošinot atbilstošus finanšu instrumentus…".
9.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums

Lūdzam sadaļā pie "Risinājums" precīzi norādīt, kā programma tiks īstenota. Lūdzam programmu izveidot maksimāli vienkāršu. Proti, ja ir mazs projekts, tad kredītiestāde vai cita finanšu iestāde, ir tiesīga finansēt to pilnībā (100% apmērā). Ja nepieciešams piesaista ALTUM garantiju un saņem grantu. Nebūtu atbalstāmi, ka finanšu iestādes mazus projektus nevarētu finansēt vispār vai arī obligāti jāizmanto paralēlais aizdevums, kas ir sarežģīts un nepiemērots formāts maziem/vienkāršiem projektiem.
Piedāvātā redakcija
-