Atzinums

Projekta ID
23-TA-2075
Atzinuma sniedzējs
Datu valsts inspekcija
Atzinums iesniegts
26.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Datu valsts inspekcija (turpmāk - Inspekcija) uztur 27.11.2023.  izteikto iebildumu attiecībā uz 24. pantā ietvertā regulējuma par saglabājamo datu pieprasīšanu un izmantošanu Digitālo pakalpojumu koordinatoram starpniecības pakalpojumu sniedzēju darbības atbilstības Digitālo pakalpojumu akta prasībām izmeklēšanas nolūkiem izslēgšanu no likumprojekta.
Inspekcijas skatījumā informāciju, kas nepieciešama Digitālo pakalpojumu akta uzraudzības funkciju īstenošanas nolūkiem, var iegūt arī no noslodzes datiem. Jo pēc būtības saglabājamie dati un noslodzes dati satur vienādu datu apjomu, līdz ar to piekļuve noslodzes datiem jau nodrošina iespēju koordinatoram iegūt visu nepieciešamo informāciju, lai veiktu savus uzdevumus un izmeklētu lietu.  Atšķiras tikai datu saglabāšanas termiņš un nolūks.
Eiropas Savienības tiesa šobrīd ir pieņēmusi 8 spriedumus, kuros gana konsekventi tiek vērsta valstu uzmanība tam, ka noslodzes datu saglabāšanai ilgākā laikā periodā, nekā tas ir vajadzīgs komersantam, un proti saglabājamo datu veidošana un uzturēšana, ir attaisnojama tikai ļoti retos gadījumos attiecībā uz ļoti smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir vērsti pret cilvēci, piemēram, terorisms. Tāpat ir jāņem vērā, ka Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija, apzinoties tiesisko situāciju ar saglabājamo datu izmantošanu, ja tam būtu mērķis ļaut koordinatoriem piekļūt saglabājamiem datiem, to tieši ierakstītu Regulā par Digitālo pakalpojumu aktu. Ņemot vērā, ka šādas tiesības nav tieši ierakstītas minētajā regulā, ir apšaubāmi, ka ar jauno regulējumu tā izdevējs ir vēlējies dalībvalstu iestādēm nodrošināt iespēju piekļūt šādiem datiem.
Digitālo pakalpojumu akts ir saistošs visām ES valstīm un katrai valstij ir vienādas koordinatora funkcijas. Tomēr pastāv valstis, kur vispār nav saglabājamo datu, kā arī valstis, kur piekļuve saglabājamiem datiem ir tikai tiesībaizsardzības iestādēm 2 vai 4 mēnešu periodā (kas ir mazāks termiņš nekā šobrīd komersanti saglabā noslodzes datus savu funkciju īstenošanai). Tomēr arī šajās valstīs koordinatori pildīs savas funkcijas. Minētais nozīmē, ka Digitālo pakalpojumu akta uzraudzības funkcijas ir iespējams izpildīt arī bez piekļuves saglabājamiem datiem.
 
Piedāvātā redakcija
-