Atzinums

Projekta ID
22-TA-1707
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
09.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Aktivitāšu plāna 7. punktā vārdus "riskos balstītos" aizstāt ar vārdiem "risku novērtējumā balstītas" atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā lietotajai terminoloģijai.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Aktivitāšu plāna 7. punktā "NILLTPF procedūras" un "NILLTPF prasības" (attiecīgā locījumā) aizstāt ar "NILLTPFN procedūras" un "NILLTPFN prasības" (attiecīgā locījumā).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Precizēt aktivitāšu plāna 21. punkta termiņu, lai tas nebūtu pagātnē.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Aktivitāšu plāna 4., 14., 15., 17., 18. un 20. punktos kā atbildīgās vai līdzatbildīgās institūcijas norādītas nozares organizācijas un Fintech nozares organizācijas. Ierosinām uzskaitīt visas nozares organizācijas, Fintech nozares organizācijas vai atsaucē norādīt, kur pieejams nozares organizāciju un Fintech nozares organizāciju saraksts.

 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Aktivitāšu plāna 3., 4., 7., 8., 11., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22. punktu rezultatīvie rādītāji, mūsuprāt, nav izmērāmi. Tas var apgrūtināt attiecīgo mērķu / uzdevumu izpildes konstatēšanu. Ierosinām precizēt rezultatīvos rādītājus tā, lai tie būtu izmērāmi. 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Aktivitāšu plāna 1. punktā saskatām divus rezultatīvos rādītājus: 1) Ieviests ES vienotais regulējums kriptoaktīvu tirgiem (MiCA) un 2) Veikts izvērtējums par Latvijas mēroga regulējuma nepieciešamību līdz tas stājas spēkā. Līdz ar to ierosinām noteikt arī divus izpildes termiņus.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Precizēt teikumu "Šāda ekosistēmai nepieciešama dinamiska un atvērta sadarbība starp galvenajiem tās dalībniekiem, t.i. uzņēmējiem, nozares profesionāļiem, uzraugiem, valsts pārvaldes, investoriem, finanšu sektora dalībniekiem un citām pusēm (piem., zinošiem profesionālo pakalpojumu sniedzējiem, izglītības iestādēm, utt.).", aizstājot "Šāda" ar "Šādai" un "pārvaldes" ar "pārvaldi".
Piedāvātā redakcija
Šādai ekosistēmai nepieciešama dinamiska un atvērta sadarbība starp galvenajiem tās dalībniekiem, t.i. uzņēmējiem, nozares profesionāļiem, uzraugiem, valsts pārvaldi, investoriem, finanšu sektora dalībniekiem un citām pusēm (piem., zinošiem profesionālo pakalpojumu sniedzējiem, izglītības iestādēm, utt.).
8.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Teikumā "Turpināt pilnveidot finanšu pakalpojumu regulējumu, lai tas būtu draudzīgs fintech izveidei un attīstībai, atbilstu tendencēm finanšu pakalpojumu tirgū un tehnoloģiju attīstībai, lai Latvijā varētu ātrāk realizēt inovatīvas idejas." vārdu "draudzīgs" aizstāt ar sinonīmu.
Piedāvātā redakcija
Turpināt pilnveidot finanšu pakalpojumu regulējumu, lai tas būtu veicinošs fintech izveidei un attīstībai, atbilstu tendencēm finanšu pakalpojumu tirgū un tehnoloģiju attīstībai, lai Latvijā varētu ātrāk realizēt inovatīvas idejas.
9.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Teikumu "Kopā ar citām Baltijas valstīm Latvijai ir iespēja kļūt par inovāciju un darbības centru, pateicoties labvēlīgiem apstākļiem finanšu tehnoloģiju uzņēmumu darbībai." papildināt, norādot par kādas darbības centru Latvijai ir iespēja kļūt.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Pievienot saīsinājumu sarakstu vai arī tekstā sniegt atšifrējumu sekojošiem saīsinājumiem: fintech, MIn, MI, IKT, IS, CB, IC, BL, LD, DeFi, MI/ENI, NILLTPFN, RegTech.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Teikumā "No augstāk minētām valstīm finanšu sektorā  MIn tehnoloģijas izmantoja 37% un 24% plāno ieviest, ar lieliem datiem strādā 59% un 18% plāno uzsākt darboties gada laikā, blokķēdes – 32% izmanto un 22% plāno sākt izmantot." un teikumā "Savukārt Latvijā MIn tehnoloģijas izmanto 7%, lielus datus 5%, blokķēdes (viedo līgumu kontekstā) 1%." norādīt, kas izmanto minētās tehnoloģijas. No pašreizējā teksta izriet, ka tehnoloģiju izmantotāji ir procenti.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Visā tekstā lietot vienu terminu "fintech" pašlaik lietoto trīs terminu ("fintech", "Fintech", "FinTech") vietā.


 
Piedāvātā redakcija
-