Atzinums

Projekta ID
24-TA-371
Atzinuma sniedzējs
SIA "PIEKALNES"
Atzinums iesniegts
04.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
labot p-tu 65.1.   “no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 15. martam nodrošina augu veģetāciju, saglabā rugājus vai lauku pēc kultūraugu novākšanas atstāj neapstrādātu”
uz sekojošu: “no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 15. martam saglabā rugājus vai lauku pēc kultūraugu novākšanas atstāj neapstrādātu”
 
Piedāvātā redakcija
labot p-tu 65.1.   “no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 15. martam nodrošina augu veģetāciju, saglabā rugājus vai lauku pēc kultūraugu novākšanas atstāj neapstrādātu”
uz sekojošu: “no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 15. martam saglabā rugājus vai lauku pēc kultūraugu novākšanas atstāj neapstrādātu”l
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
izslēgt p-tu 66., kas aizliedz apart zemi rudenī visā pārējā aramzemē (papildus nogāzēm).  Aizliegums apart zemi rudenī ir  pretrunā ar agronomijas zinātnes atzinumiem, kuri iegūti vairāk nekā 100 gadu laikā un tie nemaina savu būtību sākoties jaunam plānošanas periodam. Gadu desmitiem agronomiem tika mācīts, ka jebkurš, pat slikts rudens arums ir labāks par pavasara arumu. Liegums apart zemi rudenī rada ļoti izteiktu sējas darbu aizkavēšanu pavasarī un līdz ar to ražas zudumus un darbu sastrēgumus.  
ES regulā 2021/2115 III ir norādīts, ka dalībvalstij pieņemot minimālās prasības ir jāņem vērā veģetācija perioda ilgums un ziemas bargums. Kurš un uz ko balstoties Latvijā nolēma, ka ziemā jānodrošina augu veģetācija un ka rudens aršana pasliktina augsnes kvalitāti?
Piedāvātā redakcija
izslēgt p-tu 66., kas aizliedz apart zemi rudenī visā pārējā aramzemē (papildus nogāzēm).  Aizliegums apart zemi rudenī ir  pretrunā ar agronomijas zinātnes atzinumiem, kuri iegūti vairāk nekā 100 gadu laikā un tie nemaina savu būtību sākoties jaunam plānošanas periodam. Gadu desmitiem agronomiem tika mācīts, ka jebkurš, pat slikts rudens arums ir labāks par pavasara arumu. Liegums apart zemi rudenī rada ļoti izteiktu sējas darbu aizkavēšanu pavasarī un līdz ar to ražas zudumus un darbu sastrēgumus.  
ES regulā 2021/2115 III ir norādīts, ka dalībvalstij pieņemot minimālās prasības ir jāņem vērā veģetācija perioda ilgums un ziemas bargums. Kurš un uz ko balstoties Latvijā nolēma, ka ziemā jānodrošina augu veģetācija un ka rudens aršana pasliktina augsnes kvalitāti?