Atzinums

Projekta ID
21-TA-62
Atzinuma sniedzējs
Pārresoru koordinācijas centrs
Atzinums iesniegts
06.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam projekta 4. panta trešajā daļā precizēt, ka stratēģijas aktualizācijas iemesls ir arī tajā noteikto mērķu nesasniegšana.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt formulējumu 2. pantā noteiktajam mērķim par klimata pārmaiņu ierobežošanu, kas ir globāls izaicinājums un sasniedzams ar globāli ieviešamiem un īstenojamiem pasākumiem. Proti, tiesību aktā noteiktajam mērķim ir jābūt sasniedzamam ar publiskās pārvades rīcībā esošiem pasākumiem, rīkiem, kas varētu ietvert un būt mērķēts uz emisiju samazinājumu līdz noteiktam stāvoklim, bet ne klimata pārmaiņu ierobežošanu, kas nav iespējams lokālā Latvijas teritorijas mērogā. Proti, Latvija, samazinot radītās emisijas, nespēj un nespēs ierobežot klimata pārmaiņas, tāpēc, lai sabiedrība netiktu maldināta par projekta mērķi, aicinām tajā iekļaut to sasniegumu, ko Latvijas mērogā ir nepieciešams un iespējams sasniegt.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts
Priekšlikums
Konstatējams, atbilstoši projekta 5. panta piektajā daļā noteiktajam, ka MK nosaka nozarēm sasniedzamos SEG emisiju mērķus un institucionālo atbildību šo mērķu izpildē, proti, katras ministrijas kompetencē ir tai noteikto mērķu sasniegšana bez konkrēta ziņošanas perioda.  Uzskatām, ka lai VARAM spētu koordinēt klimata politikas ieviešanu, ir nepieciešams noteikt vienu periodu gadā, kurā VARAM ziņo MK par panākto SEG emisiju pārvaldības progresu. Šāds klimata politiku pasākumu konkrēts novērtēšanas termiņš ir nosakāms arī tāpēc, ka likumprojekta 41.pants paredz, ka MK ziņo Saeimai par panākto klimata pārmaiņu politikā, un VARAM, kā koordinējošai institūcijai būtu jāapkopo nozaru dati un jāsniedz priekšlikumi  MK par labāko praksi, lai sasniegtu šajā projektā noteikto mērķi.
Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt likumprojekta 5.panta piekto daļu, ka MK nosaka arī atskaitīšanās kārtību par nozaru mērķu sasniegšanu.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Likumprojekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši MK noteikumiem Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”, ja ir nepieciešams Ministru kabineta lēmums, kas tostarp varētu būt konceptuāla izšķiršanās, tad ir nepieciešams sagatavot konceptuālo ziņojumu (nevis informatīvo ziņojumu). Lūdzam mainīt likumprojekta 7.panta piektajā daļā noteikto par norādīto ziņojumu uz "konceptuālo ziņojumu", tā dodot iespēju MK pieņemt lēmumu par labāko risinājumu.
 
Piedāvātā redakcija
-