Atzinums

Projekta ID
23-TA-1230
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
12.10.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Aizstāt projekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.1.sadaļā vārdus "Fizisko personu reģistra informācijas sistēmā" ar vārdiem "valsts informācijas sistēmā "Fizisko personu reģistrs"".
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aizstāt projekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.3.sadaļā vārdus "Fizisko personu reģistra informācijas sistēmā" ar vārdiem "valsts informācijas sistēmā "Fizisko personu reģistrs"".
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv ir izvietots Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošs e-pakalpojums "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana". Līdz ar to, izvēloties projekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumā (anotācijā) ievietot piemēru ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pārziņā esošu e-pakalpojumu, lūdzam to norādīt korekti, aizstājot projekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.3.sadaļā vārdus “Dzīves vietas reģistrācija” ar vārdiem "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana".
Piedāvātā redakcija
-