Atzinums

Projekta ID
22-TA-3238
Atzinuma sniedzējs
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
23.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Pareizrakstības kļūda: "Lai samazinātu nelegālo tūrisma pakalpojumu sniegšanas riskus, kā arī nodrošinātu pilnvērtīgu statistikas datu ieguvi, apzinot patiesos īstermiņa īres mītņu tirgus apmērus un izvērtētu kopējās tūristu plūsmas, nepieciešams pilnveidot īstermiņa īres mītņu regulējumu, kā arī izstrādātjaunu statistikas rīku, tādējādi mazinot ēnu ekonomikas riskus īstermiņa īres mītņu pakalpojumu jomā."
Piedāvātā redakcija
Lai samazinātu nelegālo tūrisma pakalpojumu sniegšanas riskus, kā arī nodrošinātu pilnvērtīgu statistikas datu ieguvi, apzinot patiesos īstermiņa īres mītņu tirgus apmērus un izvērtētu kopējās tūristu plūsmas, nepieciešams pilnveidot īstermiņa īres mītņu regulējumu, kā arī izstrādāt jaunu statistikas rīku, tādējādi mazinot ēnu ekonomikas riskus īstermiņa īres mītņu pakalpojumu jomā.
 
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Pareizrakstības kļūdas: "Lai mazinātu fizisko personu nereģistrētu saimniecisko darbību nekustamo īpašumu izīrēšanas jomā, tostarp - nelegālo izmitināšanas pakalpojumu tūristiem sniegšanas riskus, tādējādi mazinot ēnu ekonomiku īstermiņa īres mītņu jomā, kā arī lai nodrošinātu pilnvērtīgu statistikas datu ieguvi, apzinot patiesos īstermiņa īres mītņu tirgus apmērus, nepieciešama rīcība īstermiņa īres mītņu regulējuma pilnveidē un jauna statistikas rīka izstrādē."

1) Pirms vārda lai nav ielikts komats
2) Būtu nepieciešams pārformulēt teikuma daļu "tostarp - nelegālo izmitināšanas pakalpojumu tūristiem sniegšanas riskus"
Piedāvātā redakcija
"Lai mazinātu fizisko personu nereģistrētu saimniecisko darbību nekustamo īpašumu izīrēšanas jomā, tostarp - nelegālo izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas riskus, tādējādi mazinot ēnu ekonomiku īstermiņa īres mītņu jomā, kā arī, lai nodrošinātu pilnvērtīgu statistikas datu ieguvi, apzinot patiesos īstermiņa īres mītņu tirgus apmērus, nepieciešama rīcība īstermiņa īres mītņu regulējuma pilnveidē un jauna statistikas rīka izstrādē."
 
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Interpunkcijas kļūda: "Savukārt, Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID), kā atbildīgajai iestādei (..)". Nav nepieciešams komats pēc "(turpmāk - VID)" 
Piedāvātā redakcija
"Savukārt, Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID) kā atbildīgajai iestādei (..)"
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Pareizrakstības kļūda: "Tādēļ kā viens no veicamajiem uzdevumiem Plānā ir norādīti plānveidīgi pasākumi nodokļu maksāšanas disciplīnas ievērošanai nekustamā īpašuma nomas pakalpojumu jomā, pastiprinātu uzmanību pievēršot fiziskajām personām, kuras ievieto sludinājumus interneta tīmekļvietnēs, reklamējot savu saimniecisko darbību."
Piedāvātā redakcija
"Viens no plānā iekļautajiem uzdevumiem ir plānveidīgi pasākumi nodokļu maksāšanas disciplīnas ievērošanai nekustamā īpašuma nomas pakalpojumu jomā, pastiprinātu uzmanību pievēršot fiziskajām personām, kuras ievieto sludinājumus interneta tīmekļvietnēs, reklamējot savu saimniecisko darbību."
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Pareizrakstības kļūda: "Papildus īstermiņa īres tirgum raksturīga augsts ēnu ekonomikas īpatsvars, kas būtiski sekmē negodīgu komercpraksi un kropļo tirgu."
Piedāvātā redakcija
"Papildus īstermiņa īres tirgum raksturīgs augsts ēnu ekonomikas īpatsvars, kas būtiski sekmē negodīgu komercpraksi un kropļo tirgu."
6.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ziņojuma otrajā lappusē ir pareizrakstības kļūda: ", bet šajā informatīvā ziņojumā iet runa par īstermiņa izmitināšanas vienībām." 
Piedāvātā redakcija
"bet šajā informatīvā ziņojumā runa ir par īstermiņa izmitināšanas vienībām."