Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
21-TA-112
Atzinuma sniedzējs
Kultūras ministrija
Atzinums iesniegts
16.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
LNB ir izskatījusi ziņojuma projektu un kopumā to atbalsta, ņemot vērā, ka tās priekšlikumi ir ievērtēti, tomēr, ņemot vērā aktuālo situāciju, lūdz koriģēt atsevišķu rīcības plānā noteikto uzdevumu termiņus:
1)    rīcības plāna 12.punkts (20.lpp.) paredz izveidot spēcīgu konsorciju abonēto e-resursu (datu bāzu) licenču iegādei.
Kā atbildīgā iestāde šī punkta īstenošanai noteikta LNB ar līdzatbildīgajām institūcijām – Kultūras ministriju (turpmāk – KM), IZM un Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociāciju.
Lūdzam mainīt noteikto izpildes termiņu līdz 2023.gada beigām. Kā arī aicinām svītrot terminu “spēcīgs”, kuram nav nosakāms mērījumu kritērijs;
2)    rīcības plāna 13.punkts (20.lpp.) paredz pārejas vienošanos (transformative agreements) slēgšanu ar zinātnisko žurnālu izdevējiem. Šis punkts ir tieši pakārtots iepriekšējā – 12.punkta izpildei, tāpēc arī šī punkta īstenošanu lūdzam mainīt secīgi iepriekšējā punkta izpildei un noteikt vismaz 2024.gada beigas.
 
Piedāvātā redakcija
-