Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-112
Atzinuma sniedzējs
Kultūras ministrija
Atzinums iesniegts
16.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
LNB ir izskatījusi ziņojuma projektu un kopumā to atbalsta, ņemot vērā, ka tās priekšlikumi ir ievērtēti, tomēr, ņemot vērā aktuālo situāciju, lūdz koriģēt atsevišķu rīcības plānā noteikto uzdevumu termiņus:
1)    rīcības plāna 12.punkts (20.lpp.) paredz izveidot spēcīgu konsorciju abonēto e-resursu (datu bāzu) licenču iegādei.
Kā atbildīgā iestāde šī punkta īstenošanai noteikta LNB ar līdzatbildīgajām institūcijām – Kultūras ministriju (turpmāk – KM), IZM un Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociāciju.
Lūdzam mainīt noteikto izpildes termiņu līdz 2023.gada beigām. Kā arī aicinām svītrot terminu “spēcīgs”, kuram nav nosakāms mērījumu kritērijs;
2)    rīcības plāna 13.punkts (20.lpp.) paredz pārejas vienošanos (transformative agreements) slēgšanu ar zinātnisko žurnālu izdevējiem. Šis punkts ir tieši pakārtots iepriekšējā – 12.punkta izpildei, tāpēc arī šī punkta īstenošanu lūdzam mainīt secīgi iepriekšējā punkta izpildei un noteikt vismaz 2024.gada beigas.
 
Piedāvātā redakcija
-