Informatīvā ziņojuma projekts "Latvijas atvērtās zinātnes stratēģija 2021.-2027. gadam"