Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-913
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
02.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
"Pašreizējās situācijas" apraksta sestajā rindkopā precizējama atsavināmā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem (17 179 euro).
Piedāvātā redakcija
-