Atzinums

Projekta ID
22-TA-3012
Atzinuma sniedzējs
Satiksmes ministrija
Atzinums iesniegts
22.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
Norādām, ka nozaru ministrijām nav pieejama informācija par to pārraudzībā esošajiem būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzējiem. Nozaru vidējos un lielos komersantus var identificēt pēc darbinieku skaita, gada apgrozījuma vai gada bilances kopsummas, kas pārsniedz Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu, I pielikuma 2.pantā noteiktās vidējā uzņēmuma kategorijai atbilstošās vērtības. Ministrijai nav tiesības pieprasīt un komersantiem nav pienākums regulāri sniegt informāciju par darbinieku skaitu, gada apgrozījuma vai gada bilances kopsummu. Vienlaikus, valsts iestādēm, kā Valsts ieņēmumu dienestam un Uzņēmumu reģistram, nav pienākums regulāri sniegt nozares ministrijai informāciju par visiem nozares komersantiem un to darbinieku skaitu, gada apgrozījuma vai gada bilances kopsummu. Ņemot vērā minēto, starpnozaru sanāksmē nepieciešams rast kopīgu, visām nozarēm vienotu risinājumu, kas nodrošinātu regulāru, savlaicīgu un automātisku pakalpojumu sniedzēju uzraudzību, lai identificētu būtiskos un svarīgos pakalpojumu sniedzējus.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lūdzam izteikt likumprojekta 33.panta nosaukumu jaunā redakcijā, attiecīgi precizējot likumprojekta 33.panta 1., 2. un 4.punkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
“33.pants. Aizsardzība pret pakalpojumatteices un IT sistēmu kontroles kiberuzbrukumiem.”