Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
21-TA-62
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
Ņemot vērā VARAM sniegto skaidrojumu izziņā, ka Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros aktīvā darbība notiek attiecībā uz projektu monitoringu, lūdzam precizēt likumprojekta 35.panta ceturtās daļas 1.apakšpunktu, svītrojot norādi par projektu īstenošanas uzraudzību.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Iebildums
Ņemot vērā to, ka saskaņā ar 2021. gada 14. janvāra MK protokollēmuma Nr.5 25§ "Informatīvais ziņojums "Par Modernizācijas fonda ieviešanu"" 5. punktu MK ir lēmis, ka Ministru kabinets nosaka par Modernizācijas fonda līdzekļu investēšanas funkciju atbildīgo iestādi Latvijā vienlaikus ar Modernizācijas fonda daudzgadu programmas darbības noteikumu apstiprināšanu, iebilstam pret 37.panta 5.punkta otro teikumu - lūgums to svītrot.
Piedāvātā redakcija
Ministru kabinets noteic par Modernizācijas fonda finansējumu investēšanas funkciju atbildīgo iestādi Latvijā vienlaikus ar Modernizācijas fonda daudzgadu programmas apstiprināšanu un izdod Modernizācijas fonda darbības kārtības noteikumus.
3.
Likumprojekts
Iebildums
Ņemot vērā iebildumu par 37.panta 5.punktu, lūgums svītrot šo 6.punktu. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Sagatavotā likumprojekta anotācijā norādīts, ka “Nodevas mērķis ir segt visas administratīvās izmaksas, kas rodas VVD dokumentu izskatīšanas procesā, jo šobrīd šīs administratīvās izmaksas netiek segtas”. Norādām, ka atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 2.punktā iekļautā termina  "valsts nodeva" definīcijai, valsts nodevas apmērs nav tiešā veidā saistīts ar institūcijas veiktās darbības izmaksu segšanu, bet gan valsts nodevas mērķis ir personu darbību regulēšana (kontrolēšana, veicināšana, ierobežošana).
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam papildināt likumprojekta anotāciju ar informāciju par nodevas mērķi atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 2.punktā noteiktajam, proti, aprakstot, kā konkrētas valsts nodevas noteikšana veicinās (kontrolēšanas, veicināšanas, ierobežošanas) mērķa sasniegšanu. Tāpat lūdzam likumprojekta anotācijā neiekļaut informāciju par valsts nodevas mērķi, kurš neatbilst likumā noteiktajam mērķim – iestādes administratīvo izmaksu segšana.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam aizpildīt anotācijas 3.sadaļu ailē “saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam” un ailēs “saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru” norādot VARAM budžetā esošo finansējumu likumprojektā paredzētā īstenošanai, ievērojot, ka likumprojektā noteiktas normas attiecībā uz trīs finanšu instrumentiem – Klimata pārmaiņu finanšu instruments, Emisijas kvotu izsolīšanas instruments un Modernizācijas fonds. Vienlaikus, ja šīs sadaļas izmaiņu ailēs tiek norādīta “0”, tad lūdzam anotācijas 3.sadaļas 6.punktā norādīt, ka saistībā ar finanšu instrumentu turpmāku ieviešanu ietekme uz budžetu nav precīzi aprēķināma, 3.sadaļas punktā “Cita informācija” sniedzot informāciju, kādēļ aprēķinus attiecībā uz ietekmi uz budžetu saistībā ar likumprojektā paredzētajiem finanšu instrumentiem nav iespējams veikt un kādas ir sagaidāmās izmaiņu tendences.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Likumprojekts
Priekšlikums
Aicinām redakcionāli precizēt likumprojekta 36.panta piekto daļu, izsakot to piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
Valsts pamatbudžetā kārtējam gadam un ilgtermiņa saistībās turpmākajiem gadiem finansējumu šā panta (4) daļā minētajai budžeta programmai paredz kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atsevišķā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmā (apakšprogrammā) atbilstoši Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta ietvaros apstiprināto projektu naudas plūsmu prognozēm un nepieciešamajiem Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administratīvajiem izdevumiem, ņemot vērā iepriekšējos gados iegūto un neizlietoto šī panta (2) daļā minēto finanšu līdzekļu apmēru.
 
7.
Likumprojekts
Priekšlikums
Redakcijā iztrūkst vārds "atbilstoši"
Piedāvātā redakcija
...paredz kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atsevišķā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmā (apakšprogrammā) atbilstoši Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta ietvaros apstiprināto projektu naudas plūsmu prognozēm...