Atzinums

Projekta ID
23-TA-2698
Atzinuma sniedzējs
Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs"
Atzinums iesniegts
08.12.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Tiek lietots  termins “ augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms”, savukārt Augstskolu likuma 59. pantā. "Studijās iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija un izsniedzamais diploms" tiek lietots termins  “profesionālās kvalifikācijas diploms".
Piedāvātā redakcija
Noteikumos lietot terminu atbilstoši Augstskolu likuma 59. pantam "profesionālās kvalifikācijas diploms"
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
1. Izmantotā izglītības shēma ir novecojusi (2018) un neatbilst izmaiņām  augstskolu likumā.

2. Tabula “Augstāko izglītību apliecinošu izglītības dokumentu izvietojums LKI un EKI”
Tiek lietots termins “augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms”, savukārt Augstskolu likumā tiek lietots termins  “profesionālās kvalifikācijas diploms”

3. Teksts ir neprecīzs.  Profesionālā augstākā izglītība.
Pirmā un otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst piektā (jābūt : sestā un septītā) līmeņa profesionālo kvalifikāciju (LKI 6.–7.līmenis). Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos programmas ietver praksi un valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu. Ja studiju programmas apjoms ir 160 KP (240 ECTS) un programma ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā.
4. Sadaļā  Papildinformācija.
 Studiju virzienu reģistrs – http://svr.aic.lv/Form.aspx?id=contacts vairs netiek aktualizēts.

 
Piedāvātā redakcija

 

Priekšlikums :

1.Izmantot izglītības shēmu, kas atbilst augstskolu likumam.

2.llietot terminoloģiju atbilstoši Augstskolu likumā noteiktajam.

3. Piedāvātā redakcija:  Pirmā un otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst sestā un septītā  līmeņa profesionālo kvalifikāciju (LKI 6.–7.līmenis). Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos programmas ietver praksi un valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu. Ja studiju programmas apjoms ir 160 KP (240 ECTS) un programma ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā. Septītā līmeņa profesionālo  kvalifikāciju iegūst, ja kopējais programmas studiju ilgums ir vismaz 5 gadi

4.Papildinformācija:  Akreditētās augstskolas un studiju virzieni:  www.aika.lv  un  www.viis.gov.lv
5. Priekšlikumi jāatiecina arī uz augstākās izglītības aprakstu angļu valodā.