Atzinums

Projekta ID
22-TA-57
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
05.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 100.pantu, lūdzu vārdus "Latvijas valsts portāls"  aizstāt ar "valsts pārvaldes pakalpojumu portāls" attiecīgos locījumos. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
43. Šo noteikumu 31. punkts stājas spēkā 2023. gada 1. maijā. Līdz 2023. gada 30. aprīlim pacients veselības informācijas sistēmas datiem piekļūst, autentifikācijai veselības informācijas sistēmā izmantojot kādu no Latvijas valsts portāla www.latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem. Uz ieslodzītajiem neattiecas nosacījums par autentifikāciju veselības informācijas sistēmā, izmantojot personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus.
Iebildums
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 100.panta 1.daļai, Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls ir tīmekļa vietne, kas vienuviet nodrošina valsts pārvaldes pakalpojumu un ar tiem saistītās informācijas pieejamību privātpersonām un valsts pārvaldei, piekļuvi e-pakalpojumiem un elektronisko saziņu starp privātpersonām un valsts pārvaldi, un 2.daļai, valsts pārvaldes pakalpojumu portāla tīmekļa vietnes adrese ir https://www.latvija.lv.
Lūdzu precizēt norādi uz valsts pārvaldes pakalpojumu portālu šeit un visā tiesību akta projektā, kur attiecināms.
Piedāvātā redakcija
43. Šo noteikumu 31. punkts stājas spēkā 2023. gada 1. maijā. Līdz 2023. gada 30. aprīlim pacients veselības informācijas sistēmas datiem piekļūst, autentifikācijai veselības informācijas sistēmā izmantojot kādu no valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem. Uz ieslodzītajiem neattiecas nosacījums par autentifikāciju veselības informācijas sistēmā, izmantojot personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus.