Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-2038
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
30.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt  informatīvā ziņojuma projekta sadaļas "Digitalizācija – Latvijā un partnervalstīs" pirmo un otro rindkopu, piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
Latvija ir apņēmusies rīkoties, lai līdz 2030. gadam tiktu sasniegti digitālās desmitgades mērķrādītāji, tostarp digitālo prasmju, infrastruktūras, uzņēmējdarbības un publiskās pārvaldes digitalizācijā.
Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) 2022. gada ziņojumā norādīts, ka Latvijai ir labi rezultāti digitālo publisko pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Latvijā ir liels e-pārvaldes lietotāju īpatsvars (84% no interneta lietotājiem), un priekšaizpildīto veidlapu izmantošanas rādītājs pārsniedz ES vidējo rādītāju. Valsts digitālo tehnoloģiju, pakalpojumu, kā arī informācijas un datu pārvaldības reformas veicinās Latvijas virzību, lai tiktu sasniegts digitālās desmitgades mērķrādītājs ‒ 100% galveno publisko pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem un uzņēmumiem tiešsaistē, ko veicinās arī visiem iedzīvotājiem pieejami, uzticami un droši elektroniskās identitātes risinājumi, samazinot izmaksas uzņēmumiem un kopumā sniedzot ieguldījumu valsts ekonomiskajā izaugsmē. Valsts aktīvi uzlabo valsts pārvaldes darbinieku digitālo prasmju līmeni, lai digitālie publiskie pakalpojumi būtu vēl vairāk orientēti uz lietotāju un vēl iekļaujošāki.