Atzinums

Projekta ID
23-TA-824
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
11.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam iepriekš sniegto iebildumu.
Informatīvajā ziņojumā „Digitālās veselības stratēģija līdz 2029. gadam” 3.1. apakšpuntā “Veselības nozares pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas digitālā  transformācija” (turpmāk – projekts) 232. punktā ir norādīts, ka jāizveido integrācija starp Ārstniecības iestāžu reģistru un Vatlsts ieņēmumu dienestu (turpmāk - VID), lai nodrošinātu aktuālo informāciju par to, ka ārstniecības iestādei, kas ir saimnieciskās darbības veicēja, ir apturēta saimnieciskā darbība, par ārstniecības personu nostrādāto stundu skaitu (ņemot vērā darba devēja sniegto informāciju).

Vēršam uzmanību, ka šobrīd VID jau nodrošina informāciju par nostrādātam stundām Veselības inspekcijai izmantojot Datu noliktavas sistēmu, savukārt informācija par saimnieciskās darbības apturēšanu ir pieejama VID Publiskojamo datu bāze.

VID rīcībā nav resursu, lai izveidotu automātisku datu apmaiņu par augstāk minētām datu kopām, līdz ar to, ja projekta 232. punkts netiek grozīts, ir jāparedz arī finansējums VID dotā uzdevuma izpildei.
Piedāvātā redakcija
-