Atzinums

Projekta ID
22-TA-2962
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
27.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Norādām, ka Tieslietu ministrijai nav iespējams precīzi izvērtēt, kuras noteikumu projekta normas ir ieviestas atbilstoši noteikumu projektā norādītajām Eiropas Savienības regulām. Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija varēs sniegt precīzu izvērtējumu par noteikumu projekta atbilstību minētajām Eiropas Savienības regulām pēc anotācijas precizēšanas, precizējot anotācijas V sadaļu, jo īpaši tās 1. tabulu
 
Piedāvātā redakcija
-