Atzinums

Projekta ID
23-TA-2433
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
20.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ievērojot, ka ne Farmācijas likumā, ne Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" (turpmāk – noteikumi) netiek lietots termins "patentbrīvās zāles", lūdzam izvērtēt Ministru kabineta noteikumu projektā "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"" (turpmāk – projekts) paredzētajā noteikumu 12.1. apakšpunktā ietverto regulējumu un attiecīgi precizēt to vai papildināt projekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumu (anotāciju) ar atbilstošu informāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ievērojot, ka noteikumos un noteikumu 1. pielikumā ir izdarīti vairāki grozījumi, lūdzam precizēt projektā paredzētajā noteikumu 147. punktā ietverto regulējumu.
Piedāvātā redakcija
-