Atzinums

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
23-TA-781
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
03.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ierosinām precizēt projekta anotācijā lietotos saīsinājumus, ievērojot, ka saīsinājumus piesaka pirmajā vietā juridiskajā tekstā, kur lietots attiecīgais saīsināmais jēdziens vai termins. Tāpat pieteiktie saīsinājumi konsekventi lietojami tālāk dokumenta tekstā. Minētais attiecas tostarp uz nepieteikto saīsinājumu "SARI2".
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Priekšlikums
Ņemot vērā veiktos papildinājumus anotācijas 6. punktā un to, ka atbilstoši projekta 2. punktam akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" tiek paredzēts pienākums reizi ceturksnī savā tīmekļvietnē publicēt to saimnieciskās darbības veicēju sarakstu, kuriem tiks izsniegtas garantijas un veiktās izmaksas saskaņā ar tām, iesakām precizēt anotācijas 7. punktu, izvērtējot tiesību akta projekta izpildes nodrošināšanu un tās ietekmi uz akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum".
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām""
Priekšlikums
Iesakām papildināt Ministru kabineta protokollēmuma projektu ar papildu punktu par anotācijas 1.3. apakšpunktā minēto uzdevumu Ekonomikas ministrijai ar Finanšu ministrijas starpniecību, iesniegt aktualizētu informāciju Eiropas Komisijai SA.105152 lietas ietvaros par plānotajām budžeta izmaiņām, t.sk., noteikumu projektu vai sagatavos informāciju iesniegšanu SARI2 sistēmā.
 
Piedāvātā redakcija
-