Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-112
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
10.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzu precizēt Latvijas atvērtās zinātnes stratēģijas 2021.-2027. gadam pasākumu plāna 19.pasākumu, nosakot, ka tiek nodrošināta vismaz divu Latvijas partneru dalība Eiropas atvērtā zinātnes mākoņa (EOSC) asociācijā. Informējam, ka Rīgas Stradiņa universitāte jau ir iesniegusi nepieciešamos dokumentus uzņemšanai šajā asociācijā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt Latvijas atvērtās zinātnes stratēģijas 2021.-2027. gadam pasākumu plāna 17.pasākumu ar vēl vienu līdzatbildīgo institūciju "Akdēmiskās bibliotēkas". Akadēmisko bibliotēku līdzdalība tālākizglītības programmas satura izstrādē ir nepieciešama, lai tālākizglītības programmas saturā tiktu iekļauti arī nozarēm specifiski jautājumi.
Piedāvātā redakcija
-