Atzinums

Projekta ID
22-TA-2982
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
05.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lai viennozīmīgi būtu skaidra MK noteikumu 18.2.18. apakšpunkta redakcija saistībā ar speciālistu komandas atbalstu pilsētas un novada pašvaldību speciālistiem, lūdzam anotācijā skaidrot, vai iepriekš minēto atbalstu var saņemt visi pilsētas vai novada pašvaldību speciālisti, kuri strādā ar NEET mērķa grupas jauniešiem vai arī tikai tie speciālisti, kuri strādā ar MK noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minēto mērķa grupu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam papildināt MK noteikumu 28.punktu ar atsauci arī uz 14.1.2. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi labklājības jomā", kas tiek īstenots sasaistē ar 7.1.1. specifisko atbalsta mērķi "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam".
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
MK noteikumu grozījumu projektā nav iekļauts punkts par izmaiņām noteikumu 38.4. apakšpunktā, līdz ar to lūdzam saglabāt noteikumu 38.4. apakšpunktu šobrīd spēkā esošā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
-