Atzinums

Projekta ID
23-TA-2711
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
04.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.1. sadaļā "Apraksts" iekļauto informāciju, paredzot, ka projekts tiek izstrādāts arī uz Valsts informācijas sistēmu likuma 5. panta 12 daļas pamata, nevis Valsts informācijas sistēmu likuma 5. panta divpadsmitās daļas pamata. Vienlaikus lūdzam precizēt arī anotācijas 1.3. sadaļu "Problēmas apraksts", iekļaujot korektu atsauci uz Valsts informācijas sistēmu likumu, proti, tā 5. panta 11 daļu.
 
Piedāvātā redakcija
-