Atzinums

Projekta ID
22-TA-2565
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas siltumuzņēmumu asociācija"
Atzinums iesniegts
13.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LSUA ieskatā, ka 18.- 22.punkti pieļauj iespēju, ka vienas ēkas dažādi dzīvokļi katrs var iesniegt pieteikumu atšķirīgu pasākumu veikšanai, piemēram, vienu pieslēgt centralizētajai siltumapgādei, cits uzstāda siltumsūkni. Ierosinām veikt precizējumu, nosakot, ka vairākdzīvokļu ēka ir viens veselums attiecībā uz apkures sistēmas uzlabošanu.
Piedāvātā redakcija
-