Atzinums

Projekta ID
23-TA-208
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
15.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Joprojām ir spēkā Ministru kabineta (MK) lēmums – nav atļauts pārdalīt ES fondu ietaupījumu/atbrīvoto finansējumu citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām, bet gan to novirzīt virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanai (2020. gada 22. septembra sēdes prot. Nr. 55 30. § 2.1. punkts).  Attiecīgi Finanšu ministrija nevar saskaņot ERAF finansējuma pārdali 506 868 euro apmērā 8.1.3 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektos.
Finanšu ministrijas aktuālās prognozes liecina, ka ERAF līdzfinansētajās prioritātēs deklarējamie izdevumi Eiropas Komisijai ir ar pietiekamu rezervi un līdz ar to būtu jāturpina valsts budžeta virssaistību kompensēšana ar projektos atbrīvoto finansējumu, lai panāktu virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanu, kā to nosaka likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” 19.pants.

Uzskatām, ka šajā gadījumā ir iespējams projektu finansēt pilnā apmērā vai daļu 2021.-2027.gada plānošanas perioda programmas ietvaros, ņemot vērā, ka 2021.-2027.gada plānošanas periodā ir paredzēts īstenot atbilstošu pasākumu projektu darbību turpināšanai (programmā pieejams ERAF finansējums 40 571 663 euro apmērā pasākumā 4.2.1.6. "Profesionālās izglītības iestāžu (tehnikumu) un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei.”)
Attiecīgi praktiski atbalstāms optimāls risinājums Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta (turpmāk – projekts) pabeigšanai būtu, rosinot MK sēdē lemt:
(1) atļaut Izglītības un zinātnes ministrijas rosināto finansējuma pārdali projektam 2014-2020 perioda ietvaros – tādējādi projektu varētu turpināt bez pārtraukuma.
(2) ar nosacījumu un uzdevumu MK protokollēmumā Izglītības un zinātnes ministrijai veikt nepieciešamās darbības un “pārcelt” konkrētā projekta izdevumus pilnībā vai daļēji finansēšanai no 2021.-2027.gada plānošanas perioda. Finanšu ministrija gatava atbalstīt ar nepieciešamām redakcijām un praktisko risinājumu. Tādējādi arī ieguvums 2021.-2027.gada programmā, ātrāk deklarējot izdevumus Eiropas Komisijai.
Piedāvātā redakcija
-