Atzinums

Projekta ID
23-TA-1997
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
24.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas budžeta sadaļu "Cita informācija" ar tekstu:

 
Piedāvātā redakcija
Finansējums 217 600 euro apmērā plānots kā vispārējās valdības budžeta izdevumi 2024. gadā, kas kā vienreizējie izdevumi valsts drošības stiprināšanai Iekšlietu ministrijā saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 5. panta 3. punktu tiek izslēgti no vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķa. 
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam protokollēmumu papildināt ar 5.punktu šādā redakcijā: 

 
Piedāvātā redakcija
5. Pieņemt zināšanai, ka izdevumi attiecīgas valsts kustamās mantas iegādei (atjaunošanai) Iekšlietu ministrijā 2024.gadā ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 5.panta 3.punkta izpratnē, kas tiek izslēgti no vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķa.