Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Datu valsts inspekcija
Atzinums iesniegts
25.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekta 60.5. punktā paredzēta personas datu apstrāde, lūdzam papildināt noteikumu projektu, norādot konkrētu normatīvo aktu, atbilstoši kuram nepieciešama datu apstrāde attiecībā uz nolūku - lai nodrošinātu komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanu attiecībā uz dubultā finansējuma risku. Savukārt attiecībā uz regulas Nr. 2021/2106 noteiktu nosacījumu izpildi lūdzam norādīt konkrētu normatīvā akta pantu un tā daļu, atbilstoši kam ir nepieciešama datu apstrāde. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekts paredz personas datu apstrādi, lūdzam papildināt noteikumu projekta anotācijas 8.1.13. sadaļu attiecībā uz ietekmi uz datu aizsardzību. 
 
Piedāvātā redakcija
-