Atzinums

Projekta ID
24-TA-262
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
12.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvajam ziņojumam pievienotā dokumenta "Plānoto izdevumu tāme" tabulā lūdzam precizēt/papildināt:
1) atbilstoši ailē "komandējumi uz Katovice (Polija)" norādītajai informācijai matemātiski neveidojās aprēķinātie izdevumi 2 450 euro apmērā;
2) ailē "Galvenās balvas" nav norādīta galveno balvu vērtība;
3) ailē "Atlīdzība organizatoriskajai darba grupai" nav norādīta vienību mērvienība.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Atkārtoti lūdzam precizēt un savstarpēji salāgot informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, ņemot vērā tālāk minēto.
Informatīvā ziņojuma sadaļā "Pasākuma budžeta plānojums" sniegta informācija, ka saskaņā ar konkursa rīkošanas vadlīnijām Eiropas komisija nodrošina konkursa izdevumu apmaksu līdz 1 milj. euro, uzņēmējvalsts līdz 25% no kopējā budžeta.
Savukārt informatīvā ziņojuma ceturtajā rindkopā sniegta informācija, ka saskaņā ar konkursa rīkošanas vadlīnijām Eiropas Komisijas finansējums šī pasākuma visu pamataktivitāšu īstenošanai ir 1 milj. euro, vienlaikus tiek sagaidīts, ka organizētājvalsts piesaistīs sponsorus un/vai pašu finansējumu vismaz 25% apmērā no kopējā budžeta.
Vienlaikus informatīvā ziņojuma tabulā Nr.1 “Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursa īstenošanai plānotais finansējums pa gadiem, euro” sniegta informācija, ka konkursa īstenošanai plānots Eiropas Komisijas finansējums 1 milj. euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 250 554 euro apmērā, kas sasniedz iepriekš minētos vismaz 25% no kopējā budžeta.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ievērojot to, ka MK rīkojuma projekts paredz publisko līdzekļu piešķīrumu “Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursa” atbalstīšanai un īstenošanai Latvijā 2025. gadā, lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju, vai šis publisko līdzekļu piešķīrums nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. panta izpratnē. Skaidrojam, no informatīvā ziņojuma pirmsšķietami secināms, ka MK rīkojuma projekta ietvaros publisko līdzekļu piešķiršana ir paredzēta ar nesaimniecisku darbību saistīta pasākuma īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijas valsts funkcijas ietvaros un tādējādi pasākums nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts.
Piedāvātā redakcija
-