Atzinums

Projekta ID
23-TA-2721
Atzinuma sniedzējs
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
25.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam apsvērt, vai iesniegumam pievienojama ūdenstilpnes ekspluatācijas noteikumu kopija vai varētu būt iespējams norādīt saiti vietnē likumi.lv, kur ir pieejami pašvaldību saistošie noteikumi. 
Tā kā pašvaldību saistošajiem noteikumiem jābūt izstrādātiem un saskaņotiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, piemēram, šajā gadījumā atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1014 “Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība”, tad lūdzam redakcionāli precizēt 6.punktu norādot, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojums attiecas uz zivsaimniecisko pētījumu programmas vai projekta saskaņošanu.
Piedāvātā redakcija
-