Atzinums

Projekta ID
23-TA-271
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
02.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Nepieciešams precizēt informatīvā ziņojuma projektu, svītrojot pēdējo rindkopu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Nepieciešams precizēt MK sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, norādot kopējo finansējuma apmēru, kas nepieciešams, lai Zāļu valsts aģentūra veiktu izmaksas personām saistībā ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai.
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Nepieciešams precizēt MK sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu, nosakot, ka Veselības ministrija iesniegs Finanšu ministrijā priekšlikumu skaitliskajai daļai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam"  izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par finansējuma pārdali no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 12.00.00 “Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  uz Veselības ministrijas attiecīgo budžeta apakšprogrammu (norādot tās numuru un nosaukumu) 25 000 euro apmērā, lai Zāļu valsts aģentūrai kompensētu veiktās izmaksas personām saistībā ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai. Attiecīgi precizējams informatīvā ziņojuma projekts.
Piedāvātā redakcija
-