Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-112
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
13.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā, ka informatīvais ziņojums paredz turpmāko rīcību jeb uzdevumu atbildīgajām iestādēm informatīvajā ziņojumā noteiktos uzdevumus īstenot atbilstoši to kompetencei, lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar sadaļu par tā ietekmi uz valsts budžetu, skaidrojot, vai atbildīgajām iestādēm veicamie uzdevumi ir jānodrošina tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, vai arī to īstenošanai ir nepieciešams papildus finansējums. Tāpat lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju, no kāda finansējuma avota un kādā apmērā par uzdevumu izpildi atbildīgās iestādes nodrošinās informatīvajā ziņojumā iekļauto uzdevumu izpildi.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt, zem kuras Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk – AF) investīcijas plānoti minētie ieguldījumi atvērtās zinātnes ieviešanai, t.sk., lūdzam norādīt, vai norādītie 5 milj. EUR ir plānoti ar PVN izmaksām. Vēršam uzmanību, ka AF plāna komponentes “Digitālā transformācija” reformu un investīciju virziena 2.1. “Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija” plānoto investīciju sadalījums paredz 3,44 milj. EUR finansējumu atvērtās zinātnes ieviešana praksē bez PVN izmaksām.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam Informatīvā ziņojuma Ievada sadaļas 2.rindkopā korekti norādīt Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna nosaukumu, nelietojot garumzīmi vārdā “Atveseļošanas”.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt Informatīvā ziņojuma Ievada sadaļas 2.rindkopas otro daļu.
 
Piedāvātā redakcija
”…, kā arī no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2021.–2027.gada periodā, kur Zinātniskās darbības digitalizācijai un dalībai Eiropas Atvērtajā zinātnes mākonī iezīmēts finansējums 18,48M euro (ERAF daļa)”.