Atzinums

Projekta ID
22-TA-2270
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
13.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas punkta “Cita informācija” pirmās rindkopas otrā teikuma redakciju, paredzot, ka gadījumā, ja prioritārais pasākums netiks atbalstīts un papildu finansējums netiks piešķirts, tad PTAC nepieciešamo finansējumu kvalificēto institūciju izdevumu segšanai nodrošinās esošā budžeta līdzekļu ietvaros, ievērojot, ka PTAC pēc likuma pieņemšanas būs jānodrošina tajā paredzēto pasākumu izpilde.
Piedāvātā redakcija
-