Atzinums

Projekta ID
22-TA-2882
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
21.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Finanšu ministrija izsaka iebildumu un nevar saskaņot ERAF finansējuma pārdali 4.2.1.1. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" un 13.1.1.2. pasākuma "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai"  projektos, tā kā joprojām ir spēkā Ministru kabineta (MK) 2020. gada 22. septembra sēdes lēmums (prot. Nr. 55 30. § 2.1. punkts), kurš paredz projektos atbrīvoto ES fondu finansējumu novirzīt virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanai, t.sk. ietaupījumu nepārdalot citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām. Finanšu ministrijas aktuālās prognozes liecina, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajās prioritātēs kopā būtu jāturpina valsts budžeta virssaistību kompensēšana ar projektos atbrīvoto finansējumu, lai panāktu virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanu.
Vienlaikus Finanšu ministrija neiebilst pret jautājuma izskatīšanu MK sēdē.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka finansējumu var izmantot tikai pēc nolīguma grozījumu veikšanas Altum grantu un Altum FI projektos.
Piedāvātā redakcija
-