Atzinums

Projekta ID
23-TA-1911
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem"
Atzinums iesniegts
02.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 4. pielikumā norādītos datus, kas izmantoti, lai plānotu mācību procesu, skolēnu atbalsta vajadzības, skolotāju informatīvās un atbalsta vajadzības un mācību un atbalsta infrastruktūru, nepieciešams papildināt ar imigrācijas ietekmi uz izglītojamo skaita izmaiņām.
Saskaņā ar biedrībai pieejamo informāciju no Iekšlietu ministrijas 2023. gada 31. jūlijā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai nepieciešamās informācijas reģistrā (UCASNIR) kā aktīvas personas vecumā no 7 līdz 18 gadiem (ieskaitot) bija norādītas 7086 personas. Ļoti būtiski būtu izvērtēt arī to, kur šīs personas dzīvo un kādā mērā šo personu skaits un dzīvesvieta var ietekmēt izglītojamo skaita izmaiņas dažādos novados.
Piedāvātā redakcija
-