Atzinums

Projekta ID
23-TA-1663
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
03.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Iebildums
Anotācijas 2.1.apakšpunktā ir sniegta informācija, ka projekts ietekmēs uzņēmējus. Lūdzam atbilstoši vienotā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portāla funkcionalitātei norādīt arī nozares, kuras projekts tieši skars, kā arī nozaru ietekmes aprakstu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Iebildums
Atbilstoši vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā ietekme uz publisko pārvadi ir jāsniedz anotācijas 7.sadaļā. Lūdzam precizēt anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:
Iebildums
Lūdzam aizpildīt anotācijas 2.2.3.apakšpunktu atbilstoši vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā, jo anotācijas 2.1.apakšpunktā ir sniegta informācija, ka projekts ietekmēs uzņēmumus.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
2.2.6. uz nodarbinātību:
Iebildums
Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt ir minētas anotācijas 2.1.apakšpunktā. Lūdzam anotācijas 2.2.6.apakšpunktā sniegt nevis mērķgrupas uzskaitījumu, bet gan ietekmes aprakstu atbilstoši vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Iebildums
Atbilstoši vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā anotācijā ir jāsniedz informācija, kā projekts ietekmēs katru no mērķgrupām (publisko pārvaldi) – tieši vai netieši, kāds ir mērķgrupas lielums (ja to ir iespējams novērtēt), kā arī jebkādu citu skaidrojošu informāciju par mērķgrupu. Anotācijā ir sniedzama informācija, kā projekts ietekmēs  institūcijas, proti, vai administratīvais slogs palielināsies, samazināsies vai paliks nemainīgs. Vēršam uzmanību, ka publiskai pārvaldei slogu aprēķina sākot no 1 euro un tas ir atspoguļojams anotācijas 7.2.apakšpunktā. Projektam ir ietekme uz Zemkopības ministriju un citām iesaistītajām ministrijām, kā arī Latvijas Zinātnes padomi.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
2.2.5. uz konkurenci:
Priekšlikums
Ierosinām atbilstoši  vienotā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portāla funkcionalitātei aizpildīt ("jā" vai "nē"), vai projektam ir ietekme uz konkurenci.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Priekšlikums
Ierosinām atbilstoši  vienotā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portāla funkcionalitātei aizpildīt ("jā" vai "nē"), vai projektam ir ietekme uz publisku pakalpojumu attīstību.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Priekšlikums
Ierosinām atbilstoši  vienotā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portāla funkcionalitātei aizpildīt ("jā" vai "nē"), vai projektam ir ietekme uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu
Priekšlikums
Ierosinām atbilstoši  vienotā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portāla funkcionalitātei aizpildīt ("jā" vai "nē"), vai projektam ir ietekme uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
8.1.6. uz vidi
Priekšlikums
Ierosinām atbilstoši  vienotā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portāla funkcionalitātei aizpildīt ("jā" vai "nē"), vai projektam ir ietekme uz  vidi.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Anotācija (ex-ante)
8.1.7. uz klimatneitralitāti
Priekšlikums
Ierosinām atbilstoši  vienotā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portāla funkcionalitātei aizpildīt ("jā" vai "nē"), vai projektam ir ietekme uz klimatneitralitāti.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Anotācija (ex-ante)
8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju
Priekšlikums
Ierosinām atbilstoši  vienotā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portāla funkcionalitātei aizpildīt ("jā" vai "nē"), vai projektam ir ietekme uz iedzīvotāju sociālo situāciju.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Anotācija (ex-ante)
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Priekšlikums
Ierosinām atbilstoši  vienotā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portāla funkcionalitātei aizpildīt ("jā" vai "nē"), vai projektam ir ietekme uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Anotācija (ex-ante)
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Priekšlikums
Ierosinām atbilstoši  vienotā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portāla funkcionalitātei aizpildīt ("jā" vai "nē"), vai projektam ir ietekme uz dzimumu līdztiesību.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Anotācija (ex-ante)
8.1.11. uz veselību
Priekšlikums
Ierosinām atbilstoši  vienotā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portāla funkcionalitātei aizpildīt ("jā" vai "nē"), vai projektam ir ietekme uz veselību.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Anotācija (ex-ante)
8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību
Priekšlikums
Ierosinām atbilstoši  vienotā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portāla funkcionalitātei aizpildīt ("jā" vai "nē"), vai projektam ir ietekme uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Anotācija (ex-ante)
8.1.13. uz datu aizsardzību
Priekšlikums
Ierosinām atbilstoši  vienotā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portāla funkcionalitātei aizpildīt ("jā" vai "nē"), vai projektam ir ietekme uz datu aizsardzību.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Anotācija (ex-ante)
8.1.14. uz diasporu
Priekšlikums
Ierosinām atbilstoši  vienotā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portāla funkcionalitātei aizpildīt ("jā" vai "nē"), vai projektam ir ietekme uz valsts un diasporu.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Anotācija (ex-ante)
8.1.15. uz profesiju reglamentāciju
Priekšlikums
Ierosinām atbilstoši  vienotā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portāla funkcionalitātei aizpildīt ("jā" vai "nē"), vai projektam ir ietekme uz profesiju reglamentāciju.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Anotācija (ex-ante)
8.1.16. uz bērna labākajām interesēm
Priekšlikums
Ierosinām atbilstoši  vienotā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portāla funkcionalitātei aizpildīt ("jā" vai "nē"), vai projektam ir ietekme uz bērna labākajām interesēm.
Piedāvātā redakcija
-