Atzinums

Projekta ID
21-TA-1667
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
04.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā anotācijas 3.sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” (turpmāk – 3.sadaļa) 7.punktā norādīto, ka noteikumu projektā paredzētos pasākumus Zāļu valsts aģentūra nodrošinās, izmantojot tajā esošo vakanto štata vietu, kā arī to, ka Zāļu valsts aģentūra ir budžeta nefinansēta iestāde, atkārtoti lūdzam precizēt MK sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu, vārdu “Veselības ministrijas resora” vietā lietojot vārdus “Zāļu valsts aģentūras”, attiecīgi precizējot informāciju anotācijas 3.sadaļas 7.punktā un 7.4.sadaļas “Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru” 8.punktā.
 
Piedāvātā redakcija
-