Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1852
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
09.10.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Lai nerastos pārpratumi par konkrētās valsts nodevas administrēšanas procesu, ierosinām likumprojekta pārejas noteikumu 76.punktu izteikt precizētā redakcijā, kā tas tika piedāvāts no Ekonomikas ministrijas saņemtajā e-pastā š.g. 9.oktobrī.
Ekonomikas ministrijas piedāvātā un Finanšu ministrijas akceptētā redakcija:
"76. Valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kas noteikta par periodu līdz 2023.gada 31.decembrim, bet nav samaksāta, tiek aprēķināta un samaksāta atbilstoši tam tiesiskajam regulējumam, kāds tas bija spēkā līdz  2023.gada 31.decembrim. Valsts nodevu par drošības rezervju uzturēšanu administrē Būvniecības valsts kontroles birojs."
Piedāvātā redakcija
"76. Valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kas noteikta par periodu līdz 2023.gada 31.decembrim, bet nav samaksāta, tiek aprēķināta un samaksāta atbilstoši tam tiesiskajam regulējumam, kāds tas bija spēkā līdz  2023.gada 31.decembrim. Valsts nodevu par drošības rezervju uzturēšanu administrē Būvniecības valsts kontroles birojs."