Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-1622
Atzinuma sniedzējs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sakņu Pagrabs"
Atzinums iesniegts
07.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Starptautiskā līguma projekts latviešu valodā
Iebildums
Konvencija savā tekstā neparedz aizstāvēt sieviešu un bērnu tiesības. Tajā jau iepriekš vīrietis definēts kā vienīgais iespējamais varmāka. Dzimtes jēdziena iesaiste konvencijas tekstā parāda patiesos konvencijas mērķus - ieviest dzimtes jēdzienu nacionālajā likumdošanā, terminoloģijas, valodas, maiņu un iekļaut visas izglītības sistēmā (sākot no bērnudārza), šauru, sabiedrībā neatbalstītu un Latvijas valstij klaji naidīgu neomarksistu ideoloģiju.
Piedāvātā redakcija
Latvijas gadījumā, konvencija būtu jārediģē, (kāpēc vienīgais iespējamais varmāka ir vīrietis?) izņemot no tās visas atsauces uz genderu, atstājot tikai sievietes aizsardzības jautājumu, pirms tam sabiedrībā izdiskutējot tās rediģēto versiju, iesaistot sabiedrības abas atšķirīgi domājošās puses.