Atzinums

Projekta ID
22-TA-3012
Atzinuma sniedzējs
Satiksmes ministrija
Atzinums iesniegts
29.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka aizsardzība pret pakalpojumatteices kiberuzbrukumiem palīdz novērst ļaunprātīgu sistēmas resursu pārslogošanu, tomēr tā nenodrošina pietiekošu aizsardzību, piemēram, tīmekļa lietojumprogrammām, pret citiem uzbrukumu veidiem (piemēram, starpvietņu skriptēšanu (cross-site scripting (XSS)), SQL iesprauduzbrukumiem (SQL injection) u.t.t.). Ņemot vērā minēto, lūdzam izvērtēt lietderību papildināt likumprojektu, paredzot arī cita veida kiberaizsardzības pakalpojumus, piemēram, tīmekļlietotnes ugunsmūri (web application firewall), vai tamlīdzīgus.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lūdzam likumprojekta 37. panta sestajā daļā precizēt atsauces uz likumprojekta 13. pantu, proti:
1) ietvert atsauci uz 13. panta trešo, nevis ceturto daļu;
2) konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumu atrunāt attiecībā uz institūcijām, kas minētas 13. panta trešās daļas visos astoņos, nevis tikai 5. un 6. punktā.
Piedāvātā redakcija
-