Atzinums

Projekta ID
23-TA-77
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
18.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Priekšlikums
Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (turpmāk – anotācija) 1. sadaļā vairākkārtīgi norādīts, ka grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem"" izstrādāti, jo nepieciešams pagarināt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem augstākajā izglītībā un zinātnē līdz 2023. gada 30. jūnijam atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā un Pasākumu plānā atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2022. gada 21. decembra rīkojumu Nr. 966. "Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam", (turpmāk – Pasākumu plāns) paredzētajam.
Vēršam uzmanību uz to, ka nav skaidrs, kur Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā un Pasākumu plānā paredzēts nodrošināt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem augstākajā izglītībā un zinātnē līdz 2023. gada 30. jūnijam.
Turklāt vēršam uzmanību uz to, ka, piemēram, Pasākumu plānā ietvertajā tabulas 6.5. un 6.6. apakšpunktā nav noteikts attiecīgā pasākuma izpildes termiņš līdz 2023. gada 30. jūnijam.
Ievērojot minēto, lūdzam precizēt anotācijas 1. sadaļā ietverto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt projekta anotācijas 1.3. apakšsadaļā ietverto informāciju, norādot korektu likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" nosaukumu, proti, aizstāt vārdus un skaitļus "likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024., 2025. gadam"" ar vārdiem un skaitļiem "likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam"".
Piedāvātā redakcija
-