Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
22-TA-2786
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija"
Atzinums iesniegts
11.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija atkārtoti aicina paredzēt kārtību, kā LIAA kā attiecīgās programmas finansējuma saņēmējam izstrādājamo stratēģiju saskaņot ne tikai ar Inovāciju un pētniecības pārvaldības padomi, kuras sastāvā ir Ekonomikas ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, bet ar visām vai konkrētām nozaru ministrijām,kā Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju, kuru pārraudzībā ir svarīgi arī tieši tautsaimniecības attīstību un arī uzņēmumu konkurētspēju ietekmējoši jautājumi.

DAIF Latvija nepiekrīt izziņas 49.punktā paustajam, ka EM nesaskata lietderību LIAA stratēģiju par projekta īstenošanu skaņot ar visām nozares ministrijām. Un tā kā šajā pašā izziņas punktā ir minēts, ka Inovāciju un pētniecības pārvaldības padome koordinē informācijas nodošanu tālāk nozarei, kā arī komunikāciju stratēģisko jautājumos ar nozari - tad DAIF Latvija aicina MK noteikumu projekta anotācijā iekļaut atsauci uz to, kā praksē (programmas ieviešanas ietvaros) tiks īstenota komunikācija un sadarbība ar nozaru ministrijām, ja arī tas netiek īstenots formālā saskaņošanas kārtībā.

DAIF Latvija atkārtoti uzsver - ka, lai arī šīs programmas mērķa grupa ir uzņēmumi un pētniecības organizācijas, tad ir kristiski svarīgi, lai aktivitātes tiktu īstenotas sasaistē ar aktuālajām nozaru prioritātēm un attīstības plānošanas dokumentiem. Attiecīgi, arī šīs programmas ietvaros mērķa grupas īstenojamās aktivitātes var sniegt būtisku ietekmi uz nozaru kopējo attīstību un programmas mērķa sasniegšanu, ja tās ir atbilstošas nozaru prioritātēm un mērķiem.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija uztur aktuālu priekšlikumu attiecībā uz nozaru asociāciju iesaisti atbalsta programmas ieviešanā, jo tieši nozaru un starpnozaru asociācijas ir tās, kas var mazināt identificētos riskus programmas ieviešanā, jo ikdienā strādā ar uzņēmumiem un pētniecības organizācijām, un ļoti labi pārzina gan problemātiku, gan aktuālos izaicinājumus konkrētās nozarēs, kā rezultātā arī kopīgi strādā pie konkrētiem risinājumiem. Nozaru un starpnozaru asociācijas ir tās, ka jau ikdienā gan izprot vajadzības, balstoties tieši uz savu profesionalitāti un kompetenci.


Attiecīgi, lai gan pati programma un tajā paredzēto aktivitāšu mērķa grupa ir tieši komersanti un to sadarbības veicināšana ar pētniecisko sektoru tehnoloģiju pārneses sekmēšanai, arī Ekonomikas ministrija atzīst, ka LIAA ir jāsadarbojas ar nozaru asociācijām, lai nodrošinātu programmas efektīvu ieviešanu (Izziņas 346.punkts).

Līdz ar to DAIF Latvija aicina MK noteikumu projekta anotācijā iekļaut atsauci uz to, kā LIAA šīs programmas ietvaros sadarbosies ar nozaru asociācijām, lai nodrošināta šādas sadarbības īstenošanu arī praksē. 

 
Piedāvātā redakcija
-