Atzinums

Projekta ID
23-TA-2235
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
08.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Anotācijas 2.kolonnas "saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam" 2., 2.1., 3., .3.1. un 4.punktā iekļautais finansējums ir norādams 3.kolonnas "izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam" 2., 2.1., 3., .3.1. un 4.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Sadaļa "Cita informācija" ir papildināma, norādot, ka nepieciešamais finansējums līdz 784 433 euro tiks nodrošināts no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai”.
Piedāvātā redakcija
-