Atzinums

Projekta ID
23-TA-824
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
14.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
 Apmācībām un rīcības virziena 1.4. - EM atbalsta programmas ir vērtas uz produktivitātes un inovāciju veicināšanu uzņēmējdarbībā, līdz ar to tas neizslēdz, ka veselības nozares uzņēmumi var kvalificēties atbalstam EM adminsitrētajās programmās. Attiecīgi lūdzam izslēgt pasākumu - dublējošas normas uzdevumi nav atbalstāmi (Uzdevums jau ir iekļauts DP 2021.-2027.gadam). Lūdzam izslēgt EM paredzēto uzdevumu
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
152p. - Vēršam uzmanību, ka EM atbalsta aktivitātes ir vērstas uz inovāciju veicināšanu uzņēmējdarbībā,  līdz ar to EM atbildībā esošajās atbalsta programmās nav speciāls budžets vai aktivitātes veselības inovāciju veicināšanai. Vienlaikus jāņem vērā, ka EM administrētais atbalsts neizslēdz to, ka veselības nozares uzņēmums var kvalificēties atbalstam. Lūdzam minēto ņemt vērā pie ziņojuma pamatnostādņu precizēšanas. 
Piedāvātā redakcija
-