Atzinums

Projekta ID
23-TA-1911
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
11.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Latvijas Pašvaldību savienība ir iepazinusies ar precizēto informatīvo ziņojumu un informē, ka uztur iepriekš izteiktos iebildumus. LPS arī pievienojas Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Reģionālo attīstības centru apvienības izteiktajiem iebildumiem. Ņemot vērā minēto, lai pārrunātu izteiktos iebildumus, lūdzam organizēt starpinstitūciju sanākmi Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumos Nr. 606 "Ministru kabineta kār'tibas rullis" noteiktajā kārtībā, tajā skaitā nodrošinot savlaicīgu aktuālās izziņas un precizētā informatīvā ziņojuma pieejamību pirms starpinstitūciju sanāksmes. 

Tāpat vēlreiz uzsveram, ka lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā ietvertos kompleksos risinājumus augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā, nepieciešams saprast, kādu finansiālo ietekmi tas atstāj ne tikai uz valsts budžetu, bet arī pašvaldību budžetiem, tādēl informatīvais zišnojums bez finanšu modeļa un aprēķiniem tālāk nav virzāms.
Piedāvātā redakcija
-