Atzinums

Projekta ID
22-TA-942
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
17.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā
Iebildums
Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk – LDDK) ieskatā likumprojekta “Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā”  (22-TA-942) (turpmāk – Likumprojekts) precizētā anotācija neatrisina tās problēmas, uz kurām esam norādījuši gan Valsts sekretāru sanāksmes laikā, gan saskaņošanas sanāksmes laikā, līdz ar to LDDK iebilst pret Likumprojekta tālāku virzību.

Pamatojums:
Anotācija, kā arī atsaukšanās uz Augstākās tiesas  2022.gada 1.februāra lēmumu lietā 670016721, SKA-564/2022,  nav tas tiesiskais instruments, caur kuru Finanšu ministrija var interpretēt, ka tai ir deleģēti konkrēti uzdevumi OCTA jomā.  Līdz ar to šobrīd Likumprojekts ir pretrunā Valsts pārvaldes iekārtas likumā nostiprinātajiem pamatprincipiem kādā veidā notiek valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana privātpersonām. Likumprojektā netiek nošķirti Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (turpmāk – LTAB) uzdevumi privāto tiesību jomā no LTAB uzdevumiem publisko tiesību jomā.

Nav nošķirta privāto un publisko tiesību jomā pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtība.

Priekšlikums:
Nošķirt biedrības kā iestādes darbību publisko tiesību jomā no biedrības darbības privāto tiesību jomā. Nepieciešams pārskatīt LTAB deleģēto uzdevumu apjomu.Nepieciešama tiesiskā noteiktība jautājumā par to kādi LTAB uzdevumi ir attiecināmi uz publisko tiesību jomu, kādi uz privāto tiesību jomu, lai viestu skaidrību par pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtību.Izdarīt grozījumus Finanšu ministrijas nolikumā vai arī Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā.

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk – LDDK) ieskatā likumprojekta “Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā”  (22-TA-942) (turpmāk – Likumprojekts) precizētā anotācija neatrisina tās problēmas, uz kurām esam norādījuši gan Valsts sekretāru sanāksmes laikā, gan saskaņošanas sanāksmes laikā, līdz ar to LDDK iebilst pret Likumprojekta tālāku virzību.

Pamatojums:
Anotācija, kā arī atsaukšanās uz Augstākās tiesas  2022.gada 1.februāra lēmumu lietā 670016721, SKA-564/2022,  nav tas tiesiskais instruments, caur kuru Finanšu ministrija var interpretēt, ka tai ir deleģēti konkrēti uzdevumi OCTA jomā.  Līdz ar to šobrīd Likumprojekts ir pretrunā Valsts pārvaldes iekārtas likumā nostiprinātajiem pamatprincipiem kādā veidā notiek valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana privātpersonām. Likumprojektā netiek nošķirti Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (turpmāk – LTAB) uzdevumi privāto tiesību jomā no LTAB uzdevumiem publisko tiesību jomā.

Nav nošķirta privāto un publisko tiesību jomā pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtība.

Priekšlikums:
Nošķirt biedrības kā iestādes darbību publisko tiesību jomā no biedrības darbības privāto tiesību jomā. Nepieciešams pārskatīt LTAB deleģēto uzdevumu apjomu.Nepieciešama tiesiskā noteiktība jautājumā par to kādi LTAB uzdevumi ir attiecināmi uz publisko tiesību jomu, kādi uz privāto tiesību jomu, lai viestu skaidrību par pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtību.Izdarīt grozījumus Finanšu ministrijas nolikumā vai arī Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā.
Piedāvātā redakcija
-