Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-112
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
24.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Atkārtoti lūdzam Informatīvā ziņojuma Ievada sadaļas 2.rindkopā korekti norādīt ES kohēzijas politikas programmas Latvijai 2021.–2027.gadam plānoto ERAF finansējumu, kas paredzēts zinātniskās darbības digitalizācijai un dalībai Eiropas Atvērtās zinātnes mākonī (EOSC). Saskaņā ar pašreiz ES kohēzijas politikas programmas Latvijai 2021.–2027.gadam papildinājumā plānoto tam jābūt 18 487 501 euro nevis 18 480 501 euro.
 
Piedāvātā redakcija
-