Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-112
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
01.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots bez iebildumiem un priekšlikumiem